8. Toimiva työyhteisö (s. 28-31) ohjeet

Tällä oppitunnilla tarvitset Yrityskylä-oppikirjaa, kynää ja kumia.

Työvälineet

  • Yrityskylä-oppikirja, s. 28-31
  • kynä ja kumi

Tavoitteet

Tällä oppitunnilla pohdit, miten hyvä työyhteisö toimii.

Oppitunnin kesto

  • Video 1 min 34 sek
  • Oppimateriaaliin tutustuminen ja tehtävät 30 minuuttia

Oppitunnin video

Oppitunnin kulku

Katso video ja tee videon ohjeiden mukaisesti oppikirjan tehtävät 8C ja 8D sivuilta 30 ja 31 ja lue teksti ”Työhyvinvointi” sivulta 30. Lue alta vielä lisäohjeet tehtävän 8D tekemiseen.

Lisäohjeet tehtävän 8D tekemiseen

Kokoontukaa yhdessä perheen kanssa ja laatikaa yhteiset säännöt perheellenne etätyöskentelypäiviin kotona. Hyvässä työyhteisössä ja samoin myös etäopiskelussa ja etätyöpäivässä sinulla on oikeuksia ja velvollisuuksia. Kerratkaa Pajun ja Vennin tehtävässä 8C kertomat hyvän työyhteisön elementit ja valitkaa niistä kaksi itsellenne tärkeää kohtaa. Keskustelkaa yhdessä valinnoistanne. Voitte ideoida myös muita omia tärkeitä sääntöjä esim. viihtyisän kodin tai työrauhan saavuttamiseksi. Kirjoittakaa yhteiset säännöt keskustelun pohjalta sivun 31 sääntöpohjaan. Allekirjoittakaa lopuksi sääntöpohja. Miettikää myös, miksi on tärkeää voida hyvin työyhteisössä.