Toimitusjohtajan etätyöpäivä

Tiedäthän jo, keitä koulunne yhteydenpitokanavaan kokoontuvassa ryhmässäsi on? Katso alta video 1 ja aloita sitten ensimmäisen työvuorosi. Päiväsi toimitusjohtajana alkaa nyt! Oikein mukavaa etätyöpäivää!

Työtehtävät

Tulevaisuuden työ (esiteltävä tehtävä)

 • Työelämä on jatkuvassa muutoksessa, ja tulevaisuuden työelämässä tarvitaan uudenlaista osaamista. Uusia ammatteja syntyykin jatkuvasti. Samalla osa nykyisistä ammateista poistuu, kun esimerkiksi robotit ja tekoäly voivat hoitaa osan nykyisistä työtehtävistä.
 • Tulevaisuuden ammatteja voivat olla esimerkiksi 3D-räätäli, hoivarobotin huoltaja tai elämystohtori. Moni voi myös toimia useassa eri ammatissa työuransa aikana.
 • Useissa tulevaisuuden ammateissa työtä tehdään kansainvälisissä työyhteisöissä. Ilmastonmuutos ja ympäristöstä huolehtiminen ovat myös teemoja, jotka vaativat tulevaisuudessa paljon osaamista monella alalla.

Millaisia taitoja tarvitaan tulevaisuuden työelämässä? Mitä aloja tulevaisuudessa kannattaisi opiskella? Keksi vähintään kolme taitoa ja alaa. Valmistaudu esittelemään tehtäväsi seuraavassa tiimipalaverissa.

Budjetointi

 • Perheet panostavat eri asioihin, osa harrastuksiin, osa ruokaan, osa elektroniikkaan. Myös perheenjäsenten määrä vaikuttaa rahankäyttöön ja menoihin. Budjetointi on tärkeä taito omien tulojen ja menojen tasapainottamisessa.
 • Mitkä omassa arjessasi ovat välttämättömiä?
 • Mistä olet valmis luopumaan / hankkimaan toisella tavalla?
 • Miten voisit hallita omaa talouttasi?

Tiimipalaverin kulku

1. Katso alta video 2.

2. Videon katsomisen jälkeen kokoontukaa yhteydenpitokanavaan ja aloittakaa tiimipalaveri.

3. Kertokaa vuorotellen ammatti, jossa työskentelette ja esitelkää yksi tehtävälistassa ollut työtehtävä, jonka olette valmistautuneet esittämään. Osa esiteltävistä tehtävistä on sellaisia, joihin koko ryhmä pääsee osallistumaan.

4. Onko teillä herännyt kysymyksiä työtehtävistä, nyt on hyvä hetki kysyä ryhmän jäseniltä apua.

5. Kierroksen jälkeen jatkakaa työtehtävälistan aikataulun mukaan seuraaviin työtehtäviin. Onnea matkaan!

Tulevaisuuden alat

Pohdi seuraavaksi, mitä aloja kannattaa tulevaisuudessa opiskella. Valitse listasta mielestäsi kolme tärkeintä tulevaisuuden alaa. Keksitkö lisäksi uusia aloja tai ammatteja, joita voisi opiskella?

 • Hotelli- ja ravintola-ala
 • Hyvinvointi- ja kauneudenhoitoala
 • Koneala
 • Laboratorioala
 • Media-ala
 • Sosiaali- ja terveysala
 • Teknologia-ala
 • Ympäristöala

Kirjaa pohdintasi ylös paperille. Voit soittaa ryhmäläisellesi ja kysyä häneltä mielipidettä, mitkä aloista voisi olla tulevaisuudessa tärkeitä!

Tulevaisuuden työtaidot

Pohdi, mitkä kolme alla olevan listan taidoista ovat mielestäsi tärkeimpiä työelämätaitoja tulevaisuudessa. Millä alalla tarvitset esimerkiksi digiosaamista? Kirjoita paperille kustakin taidosta sille sopiva ala.

 • vuorovaikutustaidot (esim. kaupan ala)
 • digiosaaminen
 • oma-aloitteisuus
 • luovuus
 • kansainvälisyys ja kielitaito
 • ongelmanratkaisutaidot
 • tiedonhankinta
 • omien vahvuuksien tunnistaminen
 • jokin muu taito, mikä?

Uutisointiin tutustuminen

Tutustu joko kotiisi tulleeseen tämän päivän sanomalehteen, tai älylaitteellasi johonkin uutissivustoon (esimerkiksi https://yle.fi/uutiset) ja tee paperille muistiinpanoja:

 • Mitä julkisia palveluita muistat? Onko uutisissa mainittu näitä?
 • Entä onko uutisissa mainittu yksityisen sektorin toimijoita, eli joitakin yrityksiä?
 • Mitä uutta opit uutisten avulla tämän päivän yhteiskunnasta?
 • Miksi on tärkeää, että sinä kansalaisena tiedät, mitä ympärillä ja yhteiskunnassa tapahtuu?

Käy lounaalla ja virkistäydy käymällä ulkona!

Työhyvinvointi (esiteltävä tehtävä)

Hyvä työnantaja pitää huolta työntekijöistään. Palaute on edellytys työssä jaksamisessa. Kirjoita jokaiselle ryhmäläisillesi yksi asia, joissa he ovat hyviä. Kerro nämä asiat heille päivän toisessa tiimipalaverissa. Pyydä myös heitä antamaan sinulle palautetta.

Yritykseen tutustuminen

Mene Yrityskylän kotisivuille yrityskyla.fi

Mene sivuilla oman alueesi Yrityskylän osioon Yhteystiedot-kohdasta.

Tutustu oman alueen kylän nettisivuilla olevien Kumppanit-kohdan alla oleviin yrityksiin.

Tutustu sinua kiinnostavaan yritykseen ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä yritys tekee?
 • Millaista palvelua tai tuotteita yritys tarjoaa?
 • Selvitä yrityksen kotisivujen avulla minkälaisissa erilaisissa ammateissa yrityksessä voisi työskennellä. Selvitä kolme erilaista ammattia

Valmistaudu esittelemään vastaukset kysymyksiin kohta alkavassa päivän viimeisessä tiimipalaverissa!

Tiimipalaverin kulku

1. Katso alta video 3.

2. Videon katsomisen jälkeen kokoontukaa ryhmämme kanssa yhteydenpitokanavaan ja aloittakaa tiimipalaveri.

3. Kertokaa vuorotellen vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

 • Kaksi asiaa, jotka olet oppinut tänään.
 • Mikä on ollut mielestäsi mukavaa tässä etätyöpäivässä.

4. Ottakaa jokainen esiin vastaukset tehtävään “Yritykseen tutustuminen”. Kertokaa vuorotelleen omat vastaukset toisillenne.

5. Kiittäkää toisianne yhteisestä etätyöpäivästä! Hienoa työtä!