Ekonomi och ungdom TAT och Ung Företagsamhet slår samman sina verksamhete

Målet är att ge alla barn och unga möjligheten att lära sig ekonomi-, arbetslivs- och företagsamhetsfärdigheter.

Ekonomi och ungdom TAT rf och Ung Företagsamhet rf slår samman sina verksamheter från och med 1 juni 2023. Båda föreningarnas uppdrag har varit att tillsammans med lärare främja barns och ungas kunskaper inom arbetsliv, ekonomi och entreprenörsfärdigheter i skolor och läroanstalter. Med sammanslagningen säkras starkare att varje barn och ungdom – oberoende bakgrund – har möjlighet till arbetslivs-, ekonomi- och företagsamhetsfostran i grundskolan och på andra stadiet. Dessutom kan företagarmodellerna användas även på högskolenivå.

TAT:s mest kända tjänst är TAT Företagsby, som cirka 85 procent av sjätte- och niondeklassare i Finland årligen besöker. UF:s mest kända tjänster är programmen Ett år som företagare och Miniföretagarna, samt Våga vara företagsam -evenemangen, genom vilka 18 000 barn och ungdomar prövar företagande varje år. Totalt nådde tjänsterna från TAT och UF cirka 250 000 barn och unga år 2022.

– Färdigheter inom arbetsliv, ekonomi och företagarkompetens är en del av välmående och varje ung – oavsett bakgrund – ska ha möjlighet att lära sig dem. Genom att kombinera TAT:s och UF:s kunnande och nätverk tar vi ett långt steg framåt för att nå detta mål, säger TAT:s ordförande Petri Lempiäinen.

– Det är viktigt att Finlands barn och unga erbjuds de bästa förutsättningarna för lärande av de färdigheter som möjliggör sysselsättning i framtiden, att vara sysselsatta och att vara med och bygga sin egen och hela Finlands framtid. Som en del av det globala Junior Achievement -nätverket har Ung Företagsamhet erbjudit program inom företagande och skapat tusentals företagare i Finland i över 20 år. Genom att slå samman våra krafter ger vi ännu fler unga dessa möjligheter, säger Christina Dahlblom, ordförande i UF.

Bakom den nya föreningen finns ett brett nätverk av samhällsaktörer

TAT och UF slår samman sina verksamheter från och med den 1 juni 2023 och föreningens nya namn är Ung företagsamhet och ekonomi (Nuorten yrittäjyys ja talous NYT). NYT samlar ett brett utbud av stiftelser, företagspartner, aktörer inom näringslivet och universitet. Medlemmarna som grundar den nya föreningen är Aalto universitetet, Finanssiala, Finlands Näringsliv EK, Finsk Handel, Företagarna i Finland, företagarstödjare, Hanken Svenska Handelshögskolan, Industrins och arbetsgivarnas centralförbundets TT-stiftelse, Kemiindustrin Rf, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa, Palvelualojen työnantajat PALTA, Teknologiindustri, Suomen Uusyrityskeskukset, Yksityisyrittäjäin säätiö samt JA Alumni Finland.

Undervisningen av arbetslivs-, ekonomi och företagsamhetsfärdigheter är numera en viktig del av den finländska läroplanen och skolor uppmuntras också att samarbeta med arbetslivet.

– TAT och UF – och i fortsättningen Ung företagsamhet och ekonomi – erbjuder skolor läroplansbaserade och pedagogiskt högkvalitativa lektionshelheter, material, lärarutbildning och lärandemiljöer. Så bildas en bro mellan skolan och arbetslivet. Enligt undersökningar skulle majoriteten av unga vilja ha mer information om ekonomi och arbetsliv – vi svarar på detta behov, säger Jenni Järvelä, vd vid TAT.

– Ungas vilja att bli företagare är fortfarande en växande trend och företagande ses allt oftare som en potentiell arbetslivsstig. I det föränderliga arbetslivet är en företagarattityd alltmer användbar i alla slags arbeten. Tillsammans kan vi betjäna ännu fler barn, unga, lärare samt skolor och läroanstalter bättre, bredare och med större påverkan med hjälp av vårt nationella nätverk, säger UF:s verksamhetsledare Sami Suomela.

Utöver medlemmarna finansieras föreningens verksamhet av bland annat drygt 250 kommuner, närmare 200 företag, ministerier och många stiftelser. Den årliga budgeten för Ekonomi och Ungdom TAT är cirka 8,3 miljoner euro och för Ung Företagsamhet är 3,3 miljoner euro. TAT har 66 heltidsanställda och cirka 150 timanställda. I UF arbetar 29 heltidsanställda. UF, i framtiden den nya organisationen Ung företagsamhet och ekonomi, är en del av det internationella Junior Achievement -nätverket som nådde 12 miljoner barn och unga under år 2022.