Ennakoi vierailua oppilaan kanssa

Tällä sivulla on tietoa Yrityskylä-päivän ennakoinnista opettajalle sekä materiaalia oppilaiden kanssa läpikäytäväksi.

Opettajalle

Se, että oppilas tietää etukäteen, mitä päivän aikana tapahtuu, missä järjestyksessä asiat tapahtuvat ja mitä häneltä odotetaan, vähentää päivään liittyvää jännitystä ja auttaa oppilasta onnistumaan. Olemme keränneet tälle sivulle tietoa Yrityskylä-vierailusta. Voit hyödyntää sivua esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

  • Tutustukaa sivuun koko luokan kanssa edellisenä päivänä ennen vierailua. Sivulta voi lukea tai heijastaa yksittäisiä oppilaille mielenkiintoisia aiheita tai käydä koko sivun kohta kohdalta läpi. Oppilaat voivat kirjoittaa paperille tai keskustella parin kanssa, mitä odotuksia heillä on päivästä ja mikä heitä jännittää.
  • Käy läpi tämä sivu ennakoinnista hyötyvän oppilaan kanssa esimerkiksi välitunnilla tai tukiopetuksessa. Ennakoinnista hyötyvät erityisesti oppilaat, joille rutiinit ovat tärkeitä.
  • Heikosti suomea puhuva oppilas voi hyötyä siitä, että tutustutte Yrityskylässä käytettävään sanastoon ennen vierailua. Kun tiedät, missä ammatissa oppilas työskentelee, voit pyytää oman alueesi Yrityskylä-asiantuntijalta vinkkejä ammatin tärkeimmistä sanoista.

Ennakoinnista ei ole haittaa kenellekään. Suurin osa oppilaista hyötyy opetuksen selkeästä struktuurista ja rutiineista. Kuitenkin toisille näistä poikkeaminen on haitallisempaa kuin toisille, sillä kaikilla oppilailla ei ole samaa kykyä käsitellä tiedettyjä tai yllättäviä muutoksia totuttuun rutiiniin. Erityisesti, jos oppilaalla on erilaisia oman toiminnan ohjauksen haasteita, on tärkeää tukea oppilasta käymällä poikkeusaikataulut ja koulupäivän muutokset yhdessä läpi. Poikkeamien ennakointi tuo turvallisuuden tunnetta oppilaalle.

Yrityskylä-päivä on selkeästi strukturoitu ja käsikirjoitettu. Päivän aikana työntekijämme huolehtivat päivän kulusta ennalta sovitulla tavalla. Päivän aikana tapahtuvien juontojen ja pienryhmien omien tiimipalavereiden avulla lisätään struktuuria ja ennakointia oppilaiden päivään. Niissä käydään läpi, mitä on jo tehty ja mitä voi odottaa seuraavaksi. Tämän lisäksi oppilaiden työvuorot on värikoodattu, mikä näkyy oppilaiden kantamissa kaulanauhoissa. Kaulanauhoihin on myös kirjoitettu jokaisen oma henkilökohtainen aikataulu.

Tilamme eri puolilla Suomea ovat keskenään erilaisia. Ole yhteydessä oman alueesi Yrityskylä-asiantuntijaan (yhteystiedot täällä Opeportaalissa) ja tiedustele tilojen esteettömyyttä häneltä. Olemme pyrkineet mahdollistamaan kaikkien oppilaiden vierailun oppimisympäristöihimme.

Kaikkiin Yrityskylä alakoulun tiloihin pääsee pyörätuolilla ja tilat ovat esteettömät.

Yrityskylä Alakoulun tableteilla olevaa järjestelmää voi lukea ruudunlukuohjelmalla ja olemme huomioineet saavutettavuuden esimerkiksi järjestelmän kontrasteissa.

Yrityskylästä jokainen oppilas saa tärkeitä työelämäkokemuksia, oppii taloustaitoja ja saa rohkeutta sekä itseluottamusta. Haluamme mahdollistaa kaikkien oppilaiden osallistumisen huomioimalla oppilaiden yksilölliset tarpeet. Ilmoitathan oman alueesi Yrityskylä-asiantuntijalle, mikäli luokkaasi liittyy joitain erityishuomioita, joista meidän olisi hyvä tietää etukäteen. Jokainen oppilas on tervetullut Yrityskylään!

Oppilaille

Yrityskylä-päivänä vierailet luokkasi kanssa sisätiloihin rakennetussa Yrityskylässä. Yrityskylä on kuin pieni kaupunki. Siellä on rakennuksia, katuja ja penkkejä katujen varsilla. Päivän ajan jokainen oppilas työskentelee ammatissa omassa yrityksessä. Jokaisella oppilaalla on omat erilaiset tehtävät. Osa tehtävistä tehdään yksin, osa yhdessä oman yrityksen tiimin kanssa ja osa muiden oppilaiden kanssa. Et välttämättä tunne kaikkia Yrityskylässä olevia oppilaita. Oppilaita on ainakin rinnakkaisluokilta, mutta osa voi olla myös eri koulusta.

Yrityskylän tehtävissä on kaikille uusia asioita. Niitä ei tarvitse osata etukäteen. Yrityskylä-päivässä saat kokeilla, epäonnistua ja yrittää uudelleen. Apua saa aina kysyä aikuisilta ja omilta työkavereilta. Yrityskylässä on työntekijöitä, vastuuohjaajia, sinua auttamassa. Sekään ei haittaa, jos kaikkea ei ehdi tehdä. Tärkeintä on, että yrität uteliaasti sellaisiakin asioita, joiden onnistumisesta et ole aivan varma.

Työ- ja vapaavuorot

Kaikilla oppilailla on ensimmäinen työvuoro yhdessä muiden yrityksen työntekijöiden kanssa. Tämän työvuoron aikana kaikki tutustuvat omiin työtehtäviin, yritykseen ja Yrityskylän tiloihin. Tämän työvuoron aikana voi helposti kysyä vastuuohjaajalta apua tehtäviin.

  • Aamupäivällä (kello 10.45-12.15) jokaisella oppilaalla on kaksi omaa työvuoroa ja yksi vapaavuoro.
  • Iltapäivällä (kello 12.25-13.25) kaikilla on kaksi omaa työvuoroa ja yksi vapaavuoro.

Milloin ollaan työ- ja vapaavuorolla?

Työvuorojen aikana jokainen tekee työtehtäviä, joihin on ohjeet tableteilla. Työnteosta maksetaan palkkaa. Sinulla ei välttämättä ole samaa työ- ja vapaavuoroa kuin kaverillasi. Saat päivän alussa kaulanauhan, joka on keltainen, punainen tai vihreä. Olet aina yhtä aikaa töissä ja vapaalla sellaisten työntekijöiden kanssa, joilla on saman värinen kaulanauha.

Mitä vapaavuorolla tehdään?

Omalla vapaavuoro saa valita, mitä tekee. Vapaavuorolla käydään syömässä Yrityskylän kahvilassa. Silloin voi myös esimerkiksi käydä äänestämässä tai viettää aikaa kavereiden kanssa. Vapaa-ajalla omaa palkkaa voi käyttää ostosten tekemiseen. Ostokset saa viedä kotiin päivän päätteeksi.

9.30
Saapuminen Yrityskylään ja päivänavaus
Tiimipalaveri
Kaikkien ensimmäinen työvuoro


10.25
Kyläkokous
Kaksi työvuoroa ja yksi vapaavuoro


11.55
Tiimipalaveri
Kaksi työvuoroa ja yksi vapaavuoro


13.25
Yritysten siivoaminen
Tiimipalaveri


13.45
Päätöskokous


14.00
Kotimatkalle!

Vastuuohjaaja

Vastuuohjaajat ovat Yrityskylän työntekijöitä. He auttavat sinua työtehtävien ymmärtämisessä ja tekemisessä. Jokaisella yrityksellä on oma nimetty vastuuohjaaja. Voit kuitenkin pyytää apua kaikilta työntekijöiltä.

Päivänavaus

Vierailu alkaa päivänavauksella, jossa Yrityskylän työntekijät eli vastuuohjaajat esittäytyvät ja kertovat teille päivän aikataulusta ja yhteisistä säännöistä. Päivänavauksen jälkeen pääsette omiin yrityksiin aloittamaan ensimmäisen työpäivänne tiimipalaverilla.

Tiimipalaveri

Tiimipalaverissa kaikki yrityksen työntekijät kokoontuvat yhdessä omaan yritykseen.  Tiimipalaverissa johtaja kertoo yritykseen liittyviä asioita. Kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus kertoa omia mielipiteitään. Kun muut puhuvat, on kohteliasta kuunnella, mitä he sanovat. Johtaja näkee omista tehtävistään, mistä tiimipalaverissa pitää keskustella. Tiimipalavereita on yhteensä kolme. Ensimmäinen tiimipalaveri on aamulla, yksi keskipäivällä ja viimeinen päivän lopussa.

Kyläkokous

Kyläkokouksessa kaikki Yrityskylässä vieraana olevat oppilaat ja opettajat kokoontuvat yhteen. Kyläkokouksessa kaupungintalon kaupunginjohtaja pitää puheen. Myös kaikkien yritysten johtajat pitävät lyhyen puheen.

Päätöskokous

Päätöskokouksessa kaikki Yrityskylässä vieraana olevat oppilaat ja opettajat kokoontuvat yhteen. Päätöskokouksessa kaupungintalon työntekijät pitävät puheen. Myös kaikkien yritysten johtajat kertovat lyhyesti, mitä yritys on tehnyt päivän aikana. Päätöskokouksen jälkeen vierailu Yrityskylässä päättyy ja lähdette kotimatkalle.

Keskusaukio

Keskusaukio on tila, johon kokoonnutaan pitämään aamunavaus, kyläkokous ja päätöskokous.

Kaulanauhakortti

Jokainen saa päivän alussa kaulanauhan, josta näkee oman ammatin, yrityksen ja päivän aikataulun. Kaulanauhoja on kolmen värisiä, keltaisia, vihreitä ja punaisia. Olet aina yhtä aikaa töissä ja vapaa-ajalla sellaisten työntekijöiden kanssa, joilla on saman värinen kaulanauha.

Tabletti

Sinun työtehtäväsi on kirjoitettu tabletille. Jokaisella oppilaalla on omat vähän erilaiset työtehtävät.

Pankkikortti

Saat Yrityskylässä oman pankkikortin. Pankkikortilla pystyt käyttämään omaa palkkaasi Yrityskylässä. Pankkikortilla maksetaan ostokset. Haet ensimmäisellä vapaa-ajallasi Yrityskylän pankista pankkikortin.

Yritys

Jokainen oppilas työskentelee jossakin yrityksessä. Jokaiselle yritykselle on rakennettu oma tila. Tässä tilassa sinä ja muut oman yrityksesi työntekijät voivat tehdä omia tehtäviä. Käyt päivän aikana vieraana muiden yritysten tiloissa.

  1. Kuuntele: Kun kokoonnumme yhteen, kerrotaan kaikkia koskevia tärkeitä asioita. Kuuntele silloin tarkasti. Kun kuulet kuulutuksia kaiuttimista, kerrotaan tärkeitä asioita, jotka koskevat aina myös sinua.
  2. Liiku rauhassa: Käytävillä liikutaan kävellen.
  3. Syö ja juo vain kahvilan pöytien ääressä: Omissa yrityksissä tehdään töitä ja herkut herkutellaan kahvilassa. Pidetään yhdessä kylä siistinä!
  4. Kierrätä raaka-aineet: Yrityskylässä on iso lajittelupiste, jonne omat roskat voi viedä. Lajittele roskat oikein. Kysy neuvoa aikuisilta.
  5. Ole kiva kaikille: Yrityskylässä on tärkeää olla kohtelias ja ystävällinen kaikille. Yrityskylä on syrjinnästä vapaa alue.