Läromaterialet i Företagsbyn för högklasserna förnyas – kom ihåg att anmäla dig till lärarutbildningen!

Innehållet i läromaterialet och lärarhandboken uppdateras helt. Under lektionerna kommer eleverna att bekanta sig med det föränderliga arbetslivet och ansvarsfull företags- och affärsverksamhet. Lärandehelhetens berättelse leder först eleverna från att vara jobbsökande till att bli anställda i företaget och slutligen till att ingå i företagets ledning. Längs vägen bekantar sig eleverna med karaktärerna i Företagsbyn som finns i läromaterialet, vilka fungerar som deras rådgivare och arbetskamrater.

De spelifierade och berättande elementen i det nya läromaterialet gör lärandet mer meningsfullt och motiverande. Framöver kan eleverna bland annat skapa sina egna karaktärer i läromaterialet, samla olika prestationer och granska information om sin arbetsplats. Uppgifterna utförs både enskilt och tillsammans med eget team.

Det nya läromaterialet är helt digitalt och webbläsarbaserat. Som stöd för läromaterialet fungerar även fortsättningsvis lärarhandboken, till vilken vi har samlat all nödvändig information för att hålla Företagsbyns lektioner.

Inom undervisningen innebär spelifiering att drag och element som hämtats från spel används för att stödja pedagogiken. Spelifiering är alltså ett sätt att förmedla ett visst kunskapsstoff på ett spelliknande eller lekfullt sätt. Spelifiering har konstaterats vara ett nyttigt redskap särskilt i samband med invecklade helheter.

Isabella Aura från Tammerfors universitet har undersökt effekten av spelifiering och rollupplevelse på sjätteklassares upplevelser i Företagsbyn. Läs mer. 

Kom ihåg att anmäla dig till höstens lärarutbildning, där vi kommer att introducera dig till den nya lärarhandboken och användningen av läromaterialet.

Skolornas anmälan till Företagsbyn för det kommande läsåret öppnar på måndag 6.5