Esimerkiksi 6C

Täytä tämä kohta vain, jos luokallasi on oppilaita, jotka tarvitsevat englanninkielisen oppimateriaalin suomen- tai ruotsinkielisen materiaalin sijaan.