5-6

En elev som är i särskilt stöd pga impuslkontroll och adhd, bara en vuxen kommer med gruppen