5-6lk

Luokkamme on yhdysluokka 5-6 ja mukana on lisäksi pienluokan neljä oppilasta. Pienluokan oppilaista