5-6U

Kahdella oppilaalla tehostettu tuki ja yksi erityinen tuki oppimisvaikeuksista. Pärjäävät kyllä yleensä porukan mukana. Erityisen tuen oppilas tarvinnee yksilöllisempää ohjausta ja mallin näyttämistä työtehtävissään.