6

Luokalla on yksi oppilas, jonka äidinkieli on venäjä. Hän ymmärtää suomea hyvin, mutta jotkut sanat voivat olla vähän vieraampia. Jos hän pääsee tarvittaessa kysymään vieraat sanat joltakin, hän selviytyy päivästä varmasti hyvin.