6

Luokassa on yksi autismi-oppilas. Hänellä on avustaja aina mukana. Hän lukee ja kirjoittaa, mutta tarvitsee opiskelussaan erityistä tukea. Lisäksi luokassa on toinen erityistä tukea tarvitseva oppilas. Lukeminen ja kirjoittaminen on heikkoa.