6

Jag har tre elever som har svårt att klara sig själv pga inlärningssvårigheter. Två av dessa behöver vara i samma grupp. Jag som lärare samt och en till kommer med och kan hjälpa dem.