6

Luokassamme on oppilas, jolla on oppimisvaikeuksia. Luokassamme on myös oppilas, jolla on autismin kirjon ominaisuuksia ja ääniyliherkkyyttä. Yleensä tämän oppilaan opiskelu sujuu hyvin ja hän on todella lahjakas, mutta häntä on tarkkailtava. Opettajan lisäksi tulee ohjaaja, joka voi tukea näitä oppilaita tarvittaessa.

Mahdollisista luokkaamme liittyvistä ukrainalaisista, suomea puhumattomista oppilaista saamme tietoa myöhemmin.  Ilmoitettujen oppilaiden joukossa heitä ei ole.