6.

Iso ryhmäkoko, sillä koulussamme yhteisopettajuus (ei erikseen A ja B luokkaa). Lisäksi on mahdollista, että naapurikoulun (Parola) kuudesluokkalaiset siirtyvät ensi lukuvuodeksi meidän kouluun, jolloin oppilasmäärä kasvaisi jopa 84 oppilaaseen. Tällöin haluaisimme osallistua Yrityskyläpäivään isona ryhmänä.