6

En elev med speciella behov. En skolgångshandledare följer med denna elev.