6-7O

Pienryhmä, jossa kaikilla oppilailla laaja-alaiset oppimisen vaikeudet ja kielelliset kehitysviivästymät. Hyötyvät hitaasta ja rauhalliseen tahtiin etenevästä ohjauksesta. Luokka lähtee klo 13.00. Luokalle on jaettu Diakonissalaitos, Emma ja K-Supermarket. Arvioidaan muokataanko työ- ja vapaavuorojen määrää niin että kaikki pääsisivät 2 kertaa vapaalle.