6A

Yhdellä oppilaalla lievä toispuoleinen halvaus, toimii OPn palveluneuvojana.