6A

Ryhmässä on tuen tarvetta toiminnanohjauksessa sekä oppilas jolla vaikeat kielelliset ja lukivaikeudet (tarvitsee selkokielisiä tekstejä ja tehtäviä). Lisäksi 3 oppilasta, joilla tuen tarvetta sosioemotionaalisissa/vuorovaikutustaidoissa. Ryhmän mukana 2 opettajaa ja yksi ohjaaja.