6A

Luokallani on 3 erityisen tuen tarpeessa olevaa ja 3 S2-oppilasta. Luokkamme kanssa tulee ainakin yksi ohjaaja, joka toimii tuen tarpeessa olevien oppilaiden apuna.