6A

Mukana yksi oppilas, jolla on korvaimplantti. Hän kuulee hyvin, kun puhuja käyttää mikrofonia kaulassaan tai kun puhuja on lähellä ja oppilas näkee puhujan kasvot.