6A

Luokassa on oppilaita, jotka puhuvat suomea toisena kielenään. Luokassa on tehostetun ja erityisen tuen oppilaita. Oppilaita tukee kuvalliset ja sanalliset ohjeet.