6A

  • Luokassa useampi S2-oppilas
  • Useampi tuen paperit omaava oppilas
  • Selkeät ohjeet ja struktuuri hyvä
  • Mahdollisesti avustaja tai resurssiopettaja mukana kahden luokanopettajan kanssa