6A

Oops!
This appointment does not exist.
Luokassa on yksi oppilas, joka ymmärtää suomea heikosti ja neljä oppilasta, jotka osaavat suomea melko hyvin mutta tarvitsevat mahdollisesti apua tehtävien ymmärtämisessä.