6ABC

Inklusiivinen opetusryhmä; yleisopetuksen, tehostetun tuen ja erityisen tuen oppilaita yhteensä 26

Pienluokka 6C: 7 oppilasta

Ohjaajia tulossa mukaan 3