6ABC

Olemme keskitetyn palvelun koulu ja kaikki oppilaamme ovat erityisen tuen oppilaita. Pärjäämme ilman ulkoisia tukitoimia. Meillä on riittävä määrä aikuisia mukana ja oppilaat ovat tottuneet vierailemaan koulun ulkopuolella.