6ABC

Ryhmässä

  • heikosti suomea puhuvia oppilaita (14kpl)
  • oppilailta, joilla oppimisvaikeuksia (noin 20kpl)
  • nopeat hoksottimet (16kpl)

Ryhmä koostuu Meritorin koulun kolmesta luokasta, 6A, 6B, 6C. Ryhmät ovat hyvin heterogeenisiä.