6B

Kaikki luokan oppilaat hyötyvät selkeistä, lyhyistä ja ytimekkäistä ohjeista, mutta erityisesti kaksi luokan S2-oppilasta sekä erityisen tuen oppilas.