6B

Luokallani on eri tuen portailla olevia toiminnan ohjauksen ja itsesäätelyn haasteista kärsiviä oppilaita. Lisäksi todella monta s2-oppilasta.
Minulla on myös yksi oppilas, jolla on näkökenttäpuutos – tämä ei kuitenkaan yleensä vaikuta hänen toimintakykyynsä, sekä yksi vakavasta lukivaikeudesta kärsivä. Hän tarvitsee mahdollisuuden kuunnella pidemmät tekstit.

Pyrin siihen, että saamme koulunkäynninohjaajan mukaamme.