6B

Luokassa on useita suomi toisena kielenä puhuvia oppilaita.