6B

Luokassa 3 suomi toisena kielenä oppilasta. Kaikki selviävät arkisista tilanteista hyvin suomeksi, mutta sanavarastossa on puutteita.

Luokassa oppilas, jolla lukivaikeudesta johtuen heikko lukutaito.