6c

Luokassa yksi S2-oppilas, jonka suomen kielen taito ei ole kovin hyvä.