6C

Luokalla on kuusi erityisen tuen ja yksi tehostetun tuen lasta.  Yhdellä näistä on suomenkielen ymmärtäminen puutteellista ja hän tarvitsee ohjeissa selkokieltä, koska hön on S2-oppilas.  Yksi oppilaista tarvitsee yksinkertaistettuja ohjeita, koska luetun tekstin ymmärtäminen on heikkoa ja hänellä on suuria oppimisvaikeuksia.  Kahdella oppilaalla on vaikea työskennellä itsenäisesti, koska oman toiminnan ohjaus on vielä heikolla tasolla.  Luokassamme on koulunkäynninohjaaja.  Olisi erittäin mukavaa, jos teillä olisi mahdollista järjestää lisäohjausta sitä tarvitseville.  Yksikin apulainen helpottaisi tilannetta.