6D

Luokassani on 2 erityisoppilasta (oppimisen vaikeus) sekä 10 suomea toisena kielenään puhuvaa oppilasta. Kokonaisuudessaan tarvitsevat hyvin selkeitä ohjeita.