6D

tehostettuja tukia viidellä oppilaalla. Yhdellä lukivaikeus.