6E

Luokassa on kahdeksan oppilasta, kaksi tyttöä ja kuusi poikaa. Luokka on EVY-luokka, jossa oppilailla on oppimisvaikeuksia. He tarvitsevat aikuisen mm. tarkistamaan, ovatko ymmärtäneet tehtäväohjeet oikein. Luokassa käytämme jonkin verran kuvia kuullun ohjeen vahvistamiseksi. Luokassa on kaksi S2-oppilasta. Oppilaat tarvitsevat välillä tauon työskentelyssä. Pitkäjännitteinen keskittyminen, tarkkaavaisuuden suuntaaminen ja oman toiminnan ohjaus tuottaa vielä jonkin verran haasteita ja huomio kiinnittyy välillä muuhun kuin ohjeen mukaiseen työskentelyyn.

Luokka on melko rauhallinen ja minun lisäkseni luokassa on kouluavustaja, joka tulee mukaan Yrityskylään.

Ystävällisin terveisin

Elise Viitanen

erityisluokanopettaja

Niipperin koulu