6E

Luokan kaikki oppilaat ovat erityisen tuen oppilaita.