6HI

6I-luokka on integroituna useissa oppiaineissa 6H-luokan kanssa. 6I-luokassa on oppilaita, joilla on oppimisvaikeuksia. 6H:n oppilasmäärä 17 ja 6I:n kolme oppilasta.