6J

Kaikki oppilaat puhuvat ja ymmärtävät hyvin suomea, eikä liikuntarajoitteita ole. Muutama tehostetun tuen oppilas löytyy ja esimerkiksi pitkään samaan tehtävään keskittyminen voi olla haastavaa. Ei ohjaajia mukana.