6P

Mukana 6E-erityisluokan oppilas, jolla mahdollisesti mukana ohjaaja koululta. Oppilas tarvitsee aikuisen viereen jatkuvasti.