6T

laaja-alaisen tuen ryhmä, joten oppimisen haasteita ja suomen kielen ymmärtämisen vaikeutta, luetun ymmärtämisen tukea tarvitaan