9A

Yksi oppilaista käyttää sähköpyörätuolia. Usealla on eriasteisia oppimisvaikeuksia. Oma ohjaaja tulee liikuntarajoitteisen oppilaan mukana.