9A

ERIYTETTY PELITILANNE, ERIYTETYT LOMAKKEET KÄYTTÖÖN. Osa oppilaista on tehostetussa tai erityisessä tuessa.

Poikkeusaikataulu: Pelien välissä vain 45 min aikaa.