9A

Ope tuo eväslaatikon mukanaan ja oppilaat syövät eväitä kvartaalitauoilla.