9AG

Opetusryhmä on inkluusioluokka, jossa on useita erityisen tuen oppilaita. /ERKKAPELI