9CF

Oppilasryhmässä 3 pienryhmän oppilasta, joilla oma ohjaaja mukana.