9HF

Jopo- oppilaita sekä oppimisvaikeuksia omaavia oppilaita koko ryhmä