9JOPO

Ope enkunkielinen, eli opeohjeet enkuksi! Oppilaat käyttää suomenkielisiä mainehaasteita tehtävänantoon, opelle annetaan enkunkieliset mainehaasteet + ohjeet, jotta pystyy arvioimaan.