9Y

Tämän luokan oppilaille toivottiin eriytetyt materiaalit peliin (peli kuitenkin peruspeli). Oppilaat on jaettu kahteen tiimiin, kysykää opettajalta, missä tiimeissä pelaavat.