Kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille myönteisiä kokemuksia työelämästä, taloudesta, yrittäjyydestä ja yhteiskunnasta.

Yrityskylän kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille suunnatut oppimisen iloa tulvivat oppimiskokonaisuudet muodostavat työelämän, talouden ja yhteiskunnan teemoja käsittelevän oppimispolun. Näiden teemojen ohella kannustamme nuoria yritteliäisyyteen. Oppimiskokonaisuutemme koostuvat opettajien kouluttamisesta, koulussa opiskeltavasta oppimateriaalista sekä toiminnallisesta vierailusta Yrityskylän oppimisympäristöön.

Suomessa kehitetyn Yrityskylän toiminta starttasi vuonna 2010 ja tällä hetkellä Yrityskylän oppimisympäristöjä löytyy 14 eri paikkakunnalta. Yrityskylän oppimiskokonaisuudet tavoittavat jopa 90 % Suomen kuudesluokkalaisista ja 88 % Suomen yhdeksäsluokkalaisista, mikä tarkoittaa yhteensä yli 100 000 oppilasta.

Yrityskylän toiminnan järjestää

NYT Yrityskylä Alakoulu

Koululaisten oma yhteiskunta.

Yrityskylä Alakoulu on oppimiskokonaisuus, joka koostuu opekoulutuksesta, kymmenestä oppitunnista sekä Yrityskylä-päivästä Yrityskylän oppimisympäristössä. Oppimisympäristö on koululaisten oma yhteiskunta, pienoiskaupunki, jossa oppilas työskentelee omassa ammatissaan saaden palkkaa tekemästään työstä. Lisäksi oppilas toimii kuluttajana ja kansalaisena osana suomalaista yhteiskuntaa.

NYT Yrityskylä Yläkoulu

Työelämän ja talouden peliareena.

Yrityskylä Yläkoulu on oppimiskokonaisuus, joka koostuu opekoulutuksesta, viidestä oppitunnista ja pelitilanteesta Yrityskylän oppimisympäristössä. Oppituntien aikana opitaan oppimiskokonaisuuden keskeisiä sisältöjä digitaalisen oppimateriaalin avulla. Oppitunnit on suunniteltu opinto-ohjauksen ja yhteiskuntaopin oppitunneille. Oppimateriaalin läpikäynnin jälkeen yhdeksäsluokkalaiset pääsevät osallistumaan pelitilanteeseen, jossa he johtavat tiimeihin jaettuna kansainvälisillä markkinoilla toimivaa yritystä. Pelissä yhdistyvät digitaalinen pelijärjestelmä sekä fyysinen oppimisympäristö ja siellä tapahtuva vuorovaikutus. Pelin aikana oppilaat syventävät oppitunneilla oppimiansa tietoja ja taitoja muun muassa liiketoiminnasta, työelämästä, yrityksen maineen ja vastuullisuuden merkityksestä sekä erilaisista vaikutusmahdollisuuksista. Pelitilanteen jälkeen koulussa käydään läpi oppilasryhmän pelitilannetta, pohditaan omien ja yhteisten tavoitteiden täyttymistä sekä annetaan palautetta Yrityskylälle.