Oppimateriaalin Opeopas

Tältä sivulta löydät Yrityskylä Yläkoulu -oppimiskokonaisuuden sisällöt ja tavoitteet sekä oppimateriaalin käyttöohjeen ja opeoppaan. Suosittelemme tutustumaan opeoppaaseen ja oppimateriaaliin normaaliin tapaan jo ennen oppituntien aloittamista. Opeopasta kannattaa pitää auki myös oppituntien aikana!

Aloita näistä

Työelämä

Työelämätaidot​
Oppilas harjoittaa työelämätaitojaan. Oppilas kokee olevansa valmiimpi työelämään sekä tunnistaa ja hyödyntää omia vahvuuksiaan.


Talous

Liiketoiminta ja yritykset kansainvälisessä toimintaympäristössä
Oppilas ymmärtää liiketoiminnan perusperiaatteet ja oppii yritysten toiminnasta kansainvälisessä toimintaympäristössä. Oppilas oivaltaa myös vastuullisuuden merkityksen liiketoiminnassa.


Yhteiskunta

Yritysten rooli yhteiskunnassa ja yksilön vaikutusmahdollisuudet
Oppilas oppii yritysten roolista yhteiskunnassa ja oivaltaa yksilön vaikutusmahdollisuuksia.


Yritteliäisyys

Rohkeus, sinnikkyys, epäonnistumisten sietäminen
Oppilas saa itsevarmuutta ja uskaltaa haastaa itseään. Oppilasta kannustetaan sietämään epäonnistumisia ja jatkamaan sinnikkäästi ja rohkeasti eteenpäin.​

Oppimateriaalin yleiskuvaus

Yrityskylä Yläkoulussa on käytössä pelillistetty sähköinen oppimateriaali sekä Duunikoutsi-sovellus. Oppimateriaali koostuu viidestä oppitunnista, joista oppitunnit 1−4 käydään läpi ennen pelitilannetta ja oppitunti 5 pelitilanteen jälkeen. Oppitunneille siirrytään oppimateriaalin päävalikosta, joka aukeaa heti automaattisesti oppimateriaaliin kirjautumisen jälkeen. Oppitunneilla 1 ja 5 voitte halutessanne käyttää Duunikoutsi-sovellusta. Sen lisäksi, että oppitunnit opettavat oppilaille tärkeitä asioita, ne myös valmistavat heitä oppimiskokonaisuuden huipentavaan pelitilanteeseen.

Voit halutessasi valita luokallesi käyttöön eriytetyn oppimateriaalin. Eriytetyn oppimateriaalin sisältöjä on tiivistetty ja muokattu selkokielisemmäksi. Ohjeet eriytetyn oppimateriaalin valitsemiseen saat myöhemmin kohdassa Oppimateriaalin avaaminen ja sisäänkirjautuminen.

Oppitunnit 1 ja 4 soveltuvat parhaiten oppilaanohjauksen oppitunneille ja oppitunnit 2 ja 3 yhteiskuntaopin oppitunneille. Viimeisen oppitunti sopii kumman tahansa oppiaineen oppitunnille.

Jokainen oppitunti on jaettu useampaan osioon jaksottamaan oppitunneilla etenemistä selkeämmäksi. Esimerkiksi oppitunti 1 on jaettu osioihin 1.1. ja 1.2. Jokaisen oppitunnin osion lopussa oppilailla on mahdollisuus arvostella osion mielekkyys asteikolla 1−5. Yrityskylä käyttää tätä kerättyä tietoa oppimateriaalin kehittämiseen yhdessä palautekyselyjen kanssa.

Oppituntien tiivistäminen

Mikäli et ehdi käydä kaikkia oppimateriaalin tehtäviä luokan kanssa, keskity näihin osioihin:

Oppitunti 1

Koko oppitunti.

Oppitunti 2

 • 2.1 Johtoryhmänne yritykseen ja tuotteeseen tutustuminen
 • 2.2. Vastuullinen yritys pärjää paremmin

Oppitunti 3

 • 3.1 Pipopelin käsitteet
 • 3.2 Pipopeli

Oppitunti 4

 • 4.1 Neuvottelutaidot
 • 4.3 Liiketoimintasuunnitelma

Oppitunti 5

Koko oppitunti.


Tiimit ja mainepisteet

Oppitunnilla 1 oppilaat jaetaan tiimeihin, joissa he toimivat koko oppimiskokonaisuuden ajan keräten samalla mainepisteitä suorittamistaan tehtävistä. Oppitunneilla kerätyt mainepisteet otetaan huomioon luokan pelitilanteessa, jossa mainepisteiden kerääminen ja kilpailu huipentuvat. Mainepisteiden maksimimäärät oppimateriaalin eri tehtävissä löytyvät viereisestä taulukosta.

Mainepistetehtäviin vastataan aina yhdellä laitteella, jotta pisteet tallentuvat tiimeille oikein. Tästä poikkeuksena on 3.2 Pipopeli, jonka voi tehdä esimerkiksi pareittain useammalla laitteella. Mainepistetehtävät ja yhdellä laitteella suoritettavat tehtävät on merkitty selkeästi opeoppaaseen tehtävän yhteyteen.

Tehtävä Max. pisteet Max. pisteet eriytetty
2.1. 10 p 10 p
2.2. 70 p 40 p
2.3. 25 p 25 p
3.2. 25 p 25 p
3.3. 50 p 35 p
4.3. 20 p 20 p
Yhteensä 200 p 155 p

Oppituntien 2−5 alussa tiimit siirtyvät oppitunnille painamalla oppimateriaalissa oman tiiminsä numeroa. Onkin tärkeää, että jokainen oppilas painaa mieleen oman tiiminsä numeron.


Oppimateriaalin käyttämiseen tarvittavat laitteet

Yrityskylä Yläkoulussa on käytössä sähköinen oppimateriaali, jota voidaan käyttää tableteilla, älypuhelimilla, kannettavilla tietokoneilla ja pöytätietokoneilla. Oppimateriaalia suositellaan kuitenkin käytettäväksi tableteilla, mikäli se vain on koulussanne mahdollista. Lisäksi materiaalissa voidaan käyttää Duunikoutsi-sovellusta, joka on ladattavissa Google Play -kaupasta ja Apple Storesta.

Yrityskylän oppimateriaali toimii nettiselaimen kautta kaikilla yleisillä nettiselaimilla: Chrome, Firefox, Safari ja Edge. Suosittelemme kuitenkin käyttämään Chromea.


Oppimateriaalin avaaminen ja sisäänkirjautuminen

Oppimateriaali löytyy osoitteesta ylakoulu.yrityskyla.fi.

Jokaisella luokalla on oppimateriaaliin oma salasana. Salasanaa kysytään oppimateriaalin etusivulla. Löydät jokaisen luokan salasanan Opeportaalin Oma sivulta kunkin luokan tiedoista. Jos haluat käyttää luokkasi kanssa eriytettyä oppimateriaalia, valitse salasana kohdasta Salasana, eriytetty.

On tärkeää, että jokainen luokka käyttää kirjautumiseen oman luokkansa salasanaa, jotta oppilaiden tekemien harjoitusten tiedot ja oppilaiden muodostamien tiimien keräämät pisteet tallentuvat oikean luokan tietoihin.

Kun olette lopettamassa oppituntia oppilaiden kanssa, muistuta oppilaita kirjautumaan ulos oppimateriaalista. Ulos kirjaudutaan oppimateriaalin alareunasta löytyvän alapalkin Kirjaudu ulos -näppäimestä. Uloskirjautumisella varmistetaan, että koulunne toinen samoja laitteita käyttävä luokka ei vahingossa ole kirjautunut sisään oppimateriaaliin väärän luokan salasanalla. Tällöin tehtävien vastaukset ja kerätyt pisteet tallentuisivat väärään paikkaan.

HUOM! Sivun vasemmassa alalaidassa on “mökki-nappi”, jota painamalla pääsee oppimateriaalin etusivulle. Painaessa nappia, järjestelmä muistuttaa käyttäjää tallentamaan tiedot. Muistutuksesta ei tarvitse välittää, jos oppilaat ovat muistaneet painaa erikseen tallennettavien tehtävien lopussa olevaa, sinistä “Tallenna”-nappia. Erikseen tallennettavat tehtävät ovat:

Oppitunti 2: 2.1. Tiedonhakua yrityksestä

Oppitunti 4: 4.3. Liiketoimintasuunnitelma


Oppimateriaalin testaaminen etukäteen

Voit kokeilla oppilaiden oppimateriaalia itse opettajan salasanalla, joka on eri riippuen, minkä yrityksen johtoryhmänä luokkasi oppimiskokonaisuudessa toimii. Jokaiselle yritykselle löytyy oma testisalasana sillä oppitunnin 2 osiossa 2.1. on yrityskohtainen osuus.

Viereisestä taulukosta löydät jokaisen yrityksen testisalasanan normaaliin ja eriytettyyn oppimateriaaliin. Huom! Oppilaat kirjautuvat oppimateriaaliin omalla luokan salasanalla, kuten tämän oppaan aikaisemmassa kohdassa opastettiin.

Tätä salasanaa käyttämällä tekemiesi tehtävien tulokset eivät tallennu järjestelmään. Suosittelemme pitämään testisalasanalla avattua oppimateriaalia auki myös oppituntien aikana, jolloin voit edetä materiaalissa samaa tahtia oppilaiden kanssa.

Duunikoutsi-sovellusta voit testata lataamalla sen puhelimeesi Google Play -kaupasta tai Apple Storesta, tai tutustumalla siihen palvelun verkkosivuilta.

Siirry testaamaan
Yritys Testisalasana Testisalasana eriytetty
AKL akltesti akltesti-e
Atria atriatesti atriatesti-e
Arina arinatesti arinatesti-e
Boliden bolidentesti bolidentesti-e
EcoUp ecouptesti ecouptesti-e
EduFutura edutesti edutesti-e
Elecycle elecycletesti elecycletesti-e
Isku iskutesti iskutesti-e
Koskisen koskisentesti koskisentesti-e
Kouvolan Lakritsi lakritsitesti lakritsitesti-e
Lappset lappsettesti lappsettesti-e
LIDL lidltesti lidltesti-e
Loiste Logistics Oy loistetesti loistetesti-e
Merirahti Oy merirahtitesti merirahtitesti-e
Metsä Group (Lappi) metsälappitesti metsälappitesti-e
Metsä Group (muu Suomi) metsätesti metsätesti-e
Meyer meyertesti meyertesti-e
Mondi Powerflute powerflutetesti powerflutetesti-e
Motonet mototesti mototesti-e
NexGen nexgentesti nexgentesti-e
Normet normettesti normettesti-e
Peikko peikkotesti peikkotesti-e
Saarioinen saarioinentesti saarioinentesti-e
Sandvik (Pirkanmaa) sandviktesti sandviktesti-e
Sandvik (Varsinais-Suomi) sandvikturkutesti sandvikturkutesti-e
Sandvik (Varsinais-Suomi) sandvikturkutesti sandvikturkutesti-e
SuperAuto Oy superautotesti superautotesti-e
Thermo Fisher thermotesti thermotesti-e
Tulevaisuuden Infra Oy infratesti infratesti-e
TVO tvotesti tvotesti-e
Original Sokos Hotel Lakeus sokostesti sokostesti-e
Orion oriontesti oriontesti-e
Puuta Oy puutatesti puutatesti-e
Raisio raisiotesti raisiotesti-e
Raute rautetesti rautetesti-e
Valio valiotesti valiotesti-e
Versowood versotesti versotesti-e
Wärtsilä wärtsilätesti wärtsilätesti-e

Oppimateriaalin läpikäymisen aloittaminen luokan kanssa

Oppitunnilla 2 tutustutaan luokan pelitilanteessa johtamaan yritykseen. Kaikki saman luokan tiimit toimivat saman yrityksen kilpailevina johtoryhminä Yrityskylä-pelitilanteessa. Tämä yritys saattaa olla jokaisella koulusi luokalla eri. Jokaisella luokalla näkyy oppimateriaalin oppitunnilla 2 oikean yrityksen sisältö automaattisesti.

Luokan pelaama yritys päivitetään Opeportaaliin luokan tietoihin viimeistään kuukausi ennen pelitilannetta. Samalla oppimateriaaliin ilmestyy oppitunnilla 2 tarvitsemanne tehtävä liittyen yritykseen tutustumiseen.

Aloittakaa oppimateriaalin läpikäynti vasta tämän luokan pelaaman yritystiedon ilmestyttyä luokan tietoihin Opeportaalin Oma sivulle.

Yrityskylä Yläkoulu -oppimiskokonaisuuden sisältöjä on helppo ja luonteva käyttää osana myös muiden oppiaineiden sisältöjä. Oppimiskokonaisuus sopii erinomaisesti myös esimerkiksi MOK-viikon tai yrittäjyyskasvatukseen liittyvien sisältöjen toteuttamiseen! Alle on listattuna esimerkkejä, missä muissa oppiaineissa oppimiskokonaisuuden sisältöjä voi hyödyntää.


Oppitunti 1. Johtoryhmien muodostaminen

1.2. Tiimit ja roolit
– Äidinkieli (T3, S1, L1, L2, L3, L7)


Oppitunti 2. Yritystoiminta tutuksi

2.1. Johtoryhmänne yritykseen ja tuotteeseen tutustuminen
– Äidinkieli (T7, T8, S2, L1, L2, L4, L5, L6)

2.2. Vastuullinen yritys pärjää paremmin
– Elämänkatsomustieto (T8, T9, T10, S3, L1, L5, L6, L7)
– Maantiede (T4, T11, T12, S6, L7)

2.3. Liiketoimintaa kiertotaloudesta
– Elämänkatsomustieto (T8, T9, S3, L5, L6, L7)
– Maantiede (T4, T11, T12, S6, L7)


Oppitunti 3. Yrityksen pyörittäminen

3.2 Pipopeli
– Matematiikka (T1, T2, T3, T7, T9, T10, S1, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)


Oppitunti 4. Työelämätaidoilla voittoon

4.1. Neuvottelutaidot
– Äidinkieli (T1, T2, T4, S1, L1, L2, L3, L6, L7)
– Toinen kotimainen kieli (T5, T6, S2, S3, L1, L2, L4)
– Vieraat kielet (englanti) (T6, T7, S3, L2, L4, L6)

4.2. Myynti- ja päätöksentekotaidot
– Äidinkieli (T1, T2, T7, S1, S2, L1, L2, L3, L4, L6, L7)

4.3 Liiketoimintasuunnitelma
– Äidinkieli (T1, T2, T3, T4, S1, L1, L2, L3, L6, L7)

Oppimateriaalin opeopas

Vinkit opettajalle

Oppilaat saavat oppimateriaalin auki laitteillaan osoitteesta ylakoulu.yrityskyla.fi. Jokaisella luokalla on oppimateriaaliin oma salasanansa. Löydät luokkien salasanat Opeportaalin Oma sivulta kunkin luokan tiedoista.

Avaa oppimateriaali myös itsellesi oppituntia varten opettajan testisalasanalla. Oikean testisalasanan löydät tämän sivun alusta Oppimateriaalin käyttöoppaasta kohdasta Oppimateriaalin testaaminen etukäteen.

Oppitunnin läpikäymiseen kannattaa varata yksi 45 minuutin mittainen oppitunti.

Oppilaita on hyvä kehottaa lataamaan Duunikoutsi -sovellus jo hyvissä ajoin mahdollisten teknisten ongelmien varalta. Jos oppilas ei lataa sovellusta puhelimeen, voi hän suorittaa tehtävät oppimateriaalissa. Duunikoutsi – sovellus on oiva väline Yrityskylän oppituntien tueksi sekä sopii erinomaisesti opon tunneille. Duunikoutsi tarjoaa apua ja tukea muun muassa ensimmäisten työpaikkojen hakuun muodostamalla osaamispohjaisen CV:n oppilaiden täyttämien tietojen ja haasteiden pohjalta. Haasteet #10: Osaamisen esittely, #21: Tunnista arvosi, #52: Taklaa jännitys ja #56: Sanaton viestintä soveltuvat hyvin lisäharjoitteiksi Yrityskylän pelitilannetta varten.

Avaa oppimateriaali

Ennen oppimateriaalin pariin siirtymistä (5 min)

Voit oppitunnin alussa tiedustella lyhyesti oppilaiden mahdollisia muistoja Yrityskylä Alakoulusta esimerkiksi seuraavasti:

 • Ovatko oppilaat osallistuneet Yrityskylä Alakouluun kuudennella luokalla?
 • Missä ammatissa ja yrityksessä oppilaat työskentelivät?
 • Mitä muuta Yrityskylästä jäi mieleen oppilaille?

1.1. Mistä Yrityskylä Yläkoulussa on kyse? (15 min)

Oppimateriaalin pariin siirryttyänne oppilaat tutustuvat aluksi oppimiskokonaisuuden sisältöihin. Sisältöihin tutustumisen jälkeen oppilaat asettavat itsellensä oman tavoitteen ja perehtyvät, miten oppimiskokonaisuus tulee etenemään käytännössä.

Katsokaa yhdessä myös video Yrityskylä-pelitilanteesta.


1.2. Tiimit ja roolit (25 min)

Oppitunnin toinen osio alkaa oppilaiden omien vahvuuksien ja kiinnostusten tunnistamiseen keskittyvällä harjoituksella. Tehtäväosiot “Valitse omat kiinnostuksen kohteesi” ja “Valitse omat vahvuutesi” suoritetaan joko Duunikoutsi-sovelluksessa (Vaihtoehto 1) tai oppimateriaalissa (Vaihtoehto 2). Harjoitusten tavoitteena on saada oppilaat pohtimaan ja tunnistamaan omia kiinnostuksen kohteitaan ja omia vahvuuksiaan. Omien vahvuuksien tunnistaminen on taito, josta on hyötyä jokaiselle oppilaalle myös tulevaisuudessa.

Vaihtoehto 1: Harjoituksen suorittaminen Duunikoutsi- sovelluksella

Harjoituksessa oppilaat avaavat Duunikoutsi- sovelluksen ja valitsevat ”Olen hakemassa ekaa työpaikkaa” ja sen alta kohdan VAIHE 1: Itsetuntemus. Vaihe sisältää erilaisia haasteita, joiden avulla oppilas harjoittelee itsetuntemusta, oppii tunnistamaan luonteensa ja löytämään vahvuutensa. Tämä harjoitus sisältää seuraavat haasteet:

 • Haaste 1# Kuvaile itseäsi
 • Haaste 4# Mieti vahvuuksiasi
 • Haaste 2# Kehulaatikko
 • Haaste 7# Osaaminen vapaa-ajalta

Mikäli oppilaalle jää ylimääräistä aikaa, voi hän suorittaa seuraavat haasteet lisätehtävinä:

 • Haaste #9: Treenaa tunnistamista
 • Haaste #11: Partiosta kesätöihin

Vaihtoehto 2: Harjoituksen suorittaminen oppimateriaalissa

Harjoituksessa oppilaat valitsevat sanapilvestä omia kiinnostuksen kohteitaan (2 kpl) ja omia vahvuuksiaan (4kpl). Harjoituksen lopuksi jokaisen oppilaan tehtävänä on pyytää yhtä luokkakaveria valitsemaan sanapilvestä vielä yksi itseään kuvaava vahvuus.

Harjoituksen jälkeen on opettajan tehtävänä jakaa luokka tiimeihin vieressä olevan taulukon mukaisesti. Tiimit kannattaa muodostaa heterogeenisiksi ja niin, että samassa tiimissä on oppilaita, jotka eivät usein työskentele yhdessä. Tiimin nimenä ja tunnisteena toimii koko oppimiskokonaisuuden loppuun asti tiimin numero (1−5). Oppilaat tulevat siis toimimaan jakamissasi tiimeissä kaikkien oppituntien sekä pelitilanteen ajan. Onkin tärkeää, että jokainen oppilas painaa mieleen oman tiiminsä numeron. Jos koet sen tarpeelliseksi, niin voit tietysti kirjata luokan tiimijaon ylös myös itsellesi.

Oppilasmäärä Tiimien jakamisen ohjeet
26-30 oppilasta 5 tiimiä, joissa on 6 tai 5 jäsentä.
21-25 oppilasta 5 tiimiä, joissa on 5 tai 4 jäsentä.
16-20 oppilasta 4 tiimiä, joissa on 5 tai 4 jäsentä.
12-15 oppilasta 3 tiimiä, joissa on 5 tai 4 jäsentä.
9-11 oppilasta 3 tiimiä, joissa on 4 tai 3 jäsentä.
6-8 oppilasta 2 tiimiä, joissa on 4 tai 3 jäsentä.

Jos samaan pelitilanteeseen on osallistumassa koulustasi kaksi pienikokoista luokkaa, jaa tiimit edelleen ohjeen mukaisesti niin, että samaan pelitilanteeseen osallistuvista luokista muodostuu yhteensä enimmillään 5 tiimiä.

Kun tiimit on jaettu, oppilaat tutustuvat Yrityskylän pelitilanteessa johdettavan yrityksen johtoryhmän rooleihin ja jakautuvat tiimeissä näihin rooleihin omatoimisesti. Harjoituksessa oppilailla on vapaat kädet päättää, mitä kiinnostuksen kohteita ja vahvuuksia pitävät tärkeinä missäkin roolissa. Mikäli tiimissä on vähemmän kuin 5 jäsentä, on oppilaiden tehtävä itse pohtia, millä tavalla he jakavat ylimääräisen roolin tiimin jäsenien kesken. HUOM! Jos pelissä on vastuullisuuteen liittyvä rooli (esim. vastuullisuusjohtaja) ja tiimissä oppilaita on vain 4, kannattaa oppilaiden hoitaa tämän roolin tehtävät pelitilanteessa tiiminä.

Oppitunnin lopuksi tiimit esittelevät muulle ryhmälle, miten heidän tiimissään päätettiin roolien jakamisesta, mitä kiinnostuksen kohteita ja vahvuuksia pidettiin tärkeinä eri rooleja ajatellen ja mihin rooliin kukin tiimin jäsen päätyi.

Vinkit erityisryhmille ja S2-oppilaille tiimien ja roolien jakamista varten:

 • S2-oppilaille parhaiten sopivia työtehtäviä ovat tuotantojohtajan ja myyntijohtajan tehtävät. Tarvittaessa oppilaan on mahdollista puhua englantia pelin aikana.
 • Tarvittaessa voit jakaa erityisluokan oppilaat tai S2-oppilaat niin, että he toimivat joissain rooleissa pareittain.  Tällaisia rooleja ovat toimitusjohtajan, markkinointi- ja viestintäjohtajan ja myyntijohtajan roolit. Jos mahdollista, jaa S2-oppilaalle pariksi suomea hyvin puhuva oppilas.
 • Myös opettaja voi tarvittaessa toimia jonkun oppilaan parina tai ottaa itselleen jonkun roolin. Tärkeintä kuitenkin on, että oppilaat pääsevät itse kokeilemaan ja haastamaan itseään, ja opettaja toimii taustalla tukena.
 • Mikäli ryhmä on todella pieni, voi ryhmän yhdistää koulunne toisen ryhmän kanssa, jos kokonaisoppilasmääräksi tulee maksimissaan 30. Tarvittaessa ole yhteydessä oman alueesi yhteyshenkilöön.

Vinkit opettajalle

Oppilaat saavat oppimateriaalin auki laitteillaan osoitteesta ylakoulu.yrityskyla.fi. Jokaisella luokalla on oppimateriaaliin oma salasanansa. Löydät luokkien salasanat Opeportaalin Oma sivulta kunkin luokan tiedoista.

Avaa oppimateriaali myös itsellesi oppituntia varten opettajan testisalasanalla. Oikean testisalasanan löydät tämän sivun alusta Oppimateriaalin käyttöoppaasta kohdasta Oppimateriaalin testaaminen etukäteen.

Oppitunnin läpikäymiseen kannattaa varata yksi 45 minuutin mittainen oppitunti. Ajan ollessa tiukilla, keskity osioihin 2.1 ja 2.2.

Avaa oppimateriaali

2.1. Johtoryhmänne yritykseen tutustuminen (15 min)

Tehtävään vastaamiseen käytetään vain yhtä laitetta tiimiä kohden.
Tästä tehtävästä tiimit saavat mainepisteitä.

 

Tässä osiossa tiimit tutustuvat pelitilanteessa johtamaansa yritykseen ja tuotteeseen. Kaikki saman luokan tiimit toimivat saman yrityksen kilpailevina johtoryhminä pelitilanteessa. Tämä yritys saattaa olla jokaisella koulusi luokalla kuitenkin eri. Jokaisella luokalla näkyy oppimateriaalin oppitunnilla 2 oikean yrityksen sisältö automaattisesti.

Luokan pelaama yritys ilmoitetaan viimeistään kuukausi ennen pelitilannetta. Samalla oppimateriaaliin ilmestyy oppitunnilla 2 tarvitsemanne pelattavan yrityksen kuvaus.

Yritykseen tutustumisen jälkeen tiimit tekevät yritykseen liittyvän tiedonhakutehtävän, jonka avulla hankittuja tietoja tiimien kannattaa käyttää hyödyksi pelitilanteessa esimerkiksi myynnin, markkinoinnin ja neuvottelujen tukena. Oppilaille kannattaakin painottaa, että tehtävän perusteellisesta tekemisestä tulee olemaan hyötyä myös pelitilanteessa.

Jokainen tiimi suorittaa kysymyksiin vastaamisen yhdellä laitteella, jolloin tiimin suoritus saadaan tallennettua ja mainepisteet annettua oikein. Jokainen tiimi voi suorittaa harjoituksen vain kerran. Muista painottaa tätä asiaa tiimeille ennen harjoituksen aloittamista. Muita laitteita voi käyttää apuna tiedonhaussa.

Tiimit saavat tehtävän lopussa automaattisesti 10 mainepistettä. Tiimien keräämät mainepisteet siirtyvät automaattisesti oppimateriaalin tulostauluun seuraavaan osioon siirtyessä.


2.2. Vastuullinen yritys pärjää paremmin (15 min)

Tehtävään vastaamiseen käytetään vain yhtä laitetta tiimiä kohden.
Tästä tehtävästä tiimit saavat mainepisteitä.

Tässä osiossa tiimit tutustuvat yritysten vastuullisuuteen ja vastuullisuuden eri osa-alueisiin. Osioon liittyvässä harjoituksessa tiimien tehtävänä on tunnistaa, mihin vastuullisuuden osa-alueeseen esimerkit kuuluvat. Tehtävä toimii tietokilpailun tavalla. Jokaiselle esimerkille on vain yksi oikea vastausvaihtoehto. Oikeat vastaukset tehtävään näet vieressä olevasta taulukosta.

Jokainen tiimi suorittaa kysymyksiin vastaamisen yhdellä laitteella, jolloin tiimin suoritus saadaan tallennettua ja mainepisteet annettua oikein. Jokainen tiimi voi suorittaa harjoituksen vain kerran. Muista painottaa tätä asiaa tiimeille ennen harjoituksen aloittamista. Muita laitteita voi käyttää apuna tiedonhaussa.

Oikeista vastauksista tiimit saavat tehtävän lopussa automaattisesti mainepisteitä. Jokaisesta oikeasta vastauksesta tiimit saavat 5 mainepistettä. Mainepisteet ilmestyvät ruudun ylälaidassa olevaan tulostauluun seuraavaan osioon siirryttäessä.

Eriytetyssä oppimateriaalissa on vain väittämät 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 ja 12.

*Vastuulliseen kuluttamiseen ja aineettomiin oikeuksiin liittyvää sisältöä löydät Opeportaalin päävalikon lisämateriaalit-kohdasta.

Vastuullisuuden esimerkki Oikea vastaus
1. Yritys maksaa veroja. Taloudellinen vastuu
2. Yritys toimii energiatehokkaasti. Ympäristövastuu
3. Yritys maksaa työeläkemaksut ja muut työnantajamaksut. Taloudellinen vastuu
​4. Yritys huolehtii työntekijöiden hyvinvoinnista. Sosiaalinen vastuu
5. ​Yritys ei syrji ketään rekrytoinneissa ja työssä esimerkiksi sukupuolen tai äidinkielen perusteella. Sosiaalinen vastuu
6. Yritys käyttää luonnonvaroja säästeliäästi. Ympäristövastuu
​7. Yritys tukee koulutusta alueellaan. Sosiaalinen vastuu
8. ​Yritys tuottaa omistajilleen voittoa. Taloudellinen vastuu
9. ​Yritys minimoi kasvihuonekaasupäästöjä. Ympäristövastuu
10. ​Yritys tukee työntekijöiden liikunta- ja kulttuuriharrastuksia. Sosiaalinen vastuu
11. Yritys mittaa toiminnastaan aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Ympäristövastuu
12. ​Yritys minimoi tuottamansa jätteen määrää. Ympäristövastuu
13. Yritys huolehtii aineettomista oikeuksistaan.* Taloudellinen vastuu
14. Yritys maksaa asianmukaista palkkaa. Sosiaalinen vastuu

2.3. Liiketoimintaa kiertotaloudesta (15 min)

Tehtävään vastaamiseen käytetään vain yhtä laitetta tiimiä kohden.
Tästä tehtävästä tiimit saavat mainepisteitä.

 

Tässä osiossa käydään läpi, kuinka kiertotaloudessa taloudellinen hyvinvointi halutaan irrottaa luonnonvarojen ylikulutuksesta sekä millaisen liiketoimintapotentiaalin kiertotalous mahdollistaa. Katsokaa ennen harjoitukseen siirtymistä video kiertotalouden liiketoimintamalleista.

Osioon liittyvässä harjoituksessa tiimien tehtävänä on yhdistää esimerkkiyrityksen kuvaukseen siihen täsmäävä kiertotalouden liiketoimintamalli. Jokaiselle esimerkkiyritykselle on vain yksi oikea vastausvaihtoehto.

Jokainen tiimi suorittaa kysymyksiin vastaamisen yhdellä laitteella, jolloin tiimin suoritus saadaan tallennettua ja mainepisteet annettua oikein. Jokainen tiimi voi suorittaa harjoituksen vain kerran. Muista painottaa tätä asiaa tiimeille ennen harjoituksen aloittamista. Muita laitteita voi käyttää apuna tiedonhaussa. Oppilaat näkevät kunkin esimerkkiyrityksen vastausvaihtoehdot klikkaamalla vastausvaihtoehtojen kirjaimia (A, B, C, D, E). Vastausvaihtoehtoihin tutustumisen jälkeen jätetään valituksi tiimin mielestä oikea vastaus ja edetään seuraavaan esimerkkiyritykseen. Tehtävän lopuksi vastaukset tarkistetaan painamalla Tallenna ja tarkista vastaukset -näppäintä.

Oikeat vastaukset tehtävään näet vieressä olevasta taulukosta. Oikeista vastauksista tiimit saavat tehtävän lopussa automaattisesti mainepisteitä. Jokaisesta oikeasta vastauksesta tiimit saavat 5 mainepistettä. Tiimien keräämät mainepisteet siirtyvät tuttuun tapaan automaattisesti oppimateriaalin tulostauluun.

Vastuulliseen kuluttamiseen ja kiertotalouteen liittyvää sisältöä löydät Opeportaalin päävalikon lisämateriaalit-kohdasta.

Esimerkkiyritys Liiketoimintamalli
1. Pyörämestarit A. Tuotteen elinkaaren pident.
2. Citybikes C. Jakaminen
3. Beauty from wood D. Uusiutuvuus
4. AppleToo E. Resurssitehokkuus ja kierrätys
5. SharedWardrobe B. Tuote palveluna

Vinkit opettajalle

Oppilaat saavat oppimateriaalin auki laitteillaan osoitteesta ylakoulu.yrityskyla.fi. Jokaisella luokalla on oppimateriaaliin oma salasanansa. Löydät luokkien salasanat Opeportaalin Oma sivulta kunkin luokan tiedoista.

Avaa oppimateriaali myös itsellesi oppituntia varten opettajan testisalasanalla. Oikean testisalasanan löydät tämän sivun alusta Oppimateriaalin käyttöoppaasta kohdasta Oppimateriaalin testaaminen etukäteen.

Oppitunnin läpikäymiseen kannattaa varata yksi 45 minuutin mittainen oppitunti. Ajan ollessa tiukilla, keskity osioihin 3.1 ja 3.2.

Avaa oppimateriaali

3.1. Pipopelin käsitteet (5 min)

Tässä osiossa tiimit tutustuvat liiketoiminnan kannalta keskeisiin käsitteisiin, joita he tarvitsevat seuraavan osion Pipopelissä. Lisäksi käsitteitä kerrataan tunnin viimeisessä osiossa tietokilpailun avulla. Tiimeille kannattaakin painottaa, että käsitteiden oppimisesta on hyötyä sekä oppitunnin aikana että luokan Yrityskylä-pelitilanteessa.

Käsitteet voidaan käydä läpi yhteisesti koko luokan kesken,  tai oppilaat voivat tutustua niihin itsenäisesti. Kun käsitteisiin tutustuminen on tehty, siirtykää aloittamaan Pipopeli.


3.2. Pipopeli (25 min)

Tästä tehtävästä tiimit saavat mainepisteitä.

 

Pipopelissä tiimit pääsevät hyödyntämään oppimiaan liiketoimintaan ja liiketalouteen liittyviä käsitteitä käytännössä. Pipopelissä tiimit eläytyvät Eppu-nimisen yrittäjän rooliin pyörittämään pipoja valmistavaa yritystä. Koko peli ja pelilaudan käyttäminen pohjautuvat pelin aloittavaan tarinaan.

Pipopeli havainnollistaa tiimeille yrityksen pyörittämistä neljän kvartaalin ajan. Jokaisella kvartaalilla pelissä on mukana erilainen yllättävä tapahtuma, joka vaikuttaa Epun pipojen kysyntään.

Oppilaiden ohjeissa puhutaan pipojen kysynnän selvittämisestä nopalla. Ette tarvitse oikeaa noppaa, sillä peli arpoo kysynnän “nopanheitolla” oppilaan klikatessa Selvitä kysyntä -painiketta./span>

Pipopelissä opitut asiat tulevat olemaan hyödyksi luokan pelitilanteessa, jossa tiimit toimivat kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavan yrityksen johtoryhminä. Pipopelissä liiketoimintaa lähestytään oppilaille helposti lähestyttävästä näkökulmasta, jolloin Yrityskylä-pelitilanteessa tiimien on helpompi päästä mukaan pelin juoneen kansainvälisten markkinoiden kontekstissa.

Tutustu pipopeliin hyvin ennen oppituntia opettajan testitunnuksilla!

Tehtävä voidaan suorittaa tiimeissä, pienemmissä ryhmissä tai pareittain. Tee päätös harjoituksen suorittamisen tavasta ja kerro se oppilaille. Huomioithan, että Pipopelin tekemisestä tiimit saavat automaattisesti 25 mainepistettä. Mikäli oppilaat tekevät Pipopelin pareissa usealla laitteella, tallentuvat ainoastaan nopeimman parin pisteet tiimille. Jokainen tiimi voi siis saada tehtävän 25 mainepistettä vain kerran.

Oman talouden hallintaan liittyvää sisältöä löydät Opeportaalin päävalikon lisämateriaalit-kohdasta.


3.3. Tutustu yritystoiminnan käsitteisiin (15 min)

Tehtävään vastaamiseen käytetään vain yhtä laitetta tiimiä kohden.
Tästä tehtävästä tiimit saavat mainepisteitä.

 

Tässä osiossa tiimit kertaavat liiketoiminnan kannalta keskeisiä käsitteitä tietokilpailun avulla. Tietokilpailussa tiimien tehtävänä on valita liiketoimintaan liittyville määritelmille niitä vastaavat käsitteet. Jokaiselle määritelmälle on vain yksi oikea vastausvaihtoehto. Tiedonhakua varten tiimit voivat käyttää harjoituksessa hyödyksi nettiä. Tällä kertaa harjoitukseen on lisätty mukaan aikaraja, jota oppilaat voivat seurata harjoituksen pelikellosta. Jokaisella tiimillä on 10 minuuttia aikaa vastata kaikkiin kysymyksiin. Mikäli aika loppuu kesken, voi tiimi silti vastata vielä viimeisiin kysymyksiin, jotta kaikilla oppilailla on mahdollisuus oppia samat asiat oppitunnin aikana. Kannusta tiimejä kuitenkin harjoittelemaan aikataulutusta ja täten suorittamaan tehtävä annetussa kymmenessä minuutissa.

Jokainen tiimi suorittaa kysymyksiin vastaamisen yhdellä laitteella, jolloin tiimin suoritus saadaan tallennettua ja mainepisteet annettua oikein. Jokainen tiimi voi suorittaa harjoituksen vain kerran. Muista painottaa tätä asiaa tiimeille ennen harjoituksen aloittamista. Muita laitteita voi käyttää apuna tiedonhaussa.

Tiimien suoritukset eivät ole sidoksissa toisiinsa. Kaikilla tiimeillä on siis samat mahdollisuudet saada tehtävästä yhtä paljon mainepisteitä. Oikeista vastauksista tiimit saavat tehtävän lopussa automaattisesti mainepisteitä. Jokaisesta oikeasta vastauksesta tiimit saavat 5 mainepistettä. Mainepisteet ilmestyvät ruudun ylälaidassa olevaan tulostauluun seuraavaan osioon siirryttäessä. Löydät oikeat vastaukset alapuolella olevasta taulukosta.

Eriytetyssä oppimateriaalissa väittämiä on vain seitsemän (alla olevista väittämistä numerot 1, 2, 3, 5, 6, 7 ja 9).


Määritelmä Oikea käsite
1. Yrityksen liiketoiminnan vuosineljännes, jonka jälkeen raportoidaan yrityksen liiketoiminnan luvut.​ A. Kvartaali
2. Summa, jonka myyjä pyytää myymästään tuotteesta tai palvelusta.​ B. Myyntihinta
3. Talouden malli, jonka avulla pyritään säästämään luonnonvaroja. A. Kiertotalous
4. Kertoo yrityksen liiketoiminnan laajuudesta.​ C. Liikevaihto
​5. Rahamäärä, joka jää käteen, kun tuotteen myyntihinnasta on vähennetty muuttuvat kustannukset. C. Katetuotto
6. Kertoo, kuinka paljon liiketoiminnan tuotoista on jäänyt jäljelle ennen yhteisöveroa ja korkoja (rahoituseriä). C. Liiketulos
7. Yleinen käsitys ja mielipide, joka vaikuttaa yrityksen menestymiseen markkinoilla.​ B. Maine
8. Velvoittaa yrityksen huomioimaan toiminnassaan erityisesti taloudelliset, sosiaaliset sekä ympäristölliset vaikutukset.​ C. Yhteiskuntavastuu
9. Tilanne, jossa pyritään pääsemään yhteisymmärrykseen toisen osapuolen kanssa.​ A. Neuvottelu
10. Yritys voi suojata tällä brändinsä tunnusmerkin (esim. logon tai sloganin), jotta kilpailevat yritykset eivät voi käyttää sitä. B. Tavaramerkki

Vinkit opettajalle

Oppilaat saavat oppimateriaalin auki laitteillaan osoitteesta ylakoulu.yrityskyla.fi. Jokaisella luokalla on oppimateriaaliin oma salasanansa. Löydät luokkien salasanat Opeportaalin Oma sivulta kunkin luokan tiedoista.

Avaa oppimateriaali myös itsellesi oppituntia varten opettajan testisalasanalla. Oikean testisalasanan löydät tämän sivun alusta Oppimateriaalin käyttöoppaasta kohdasta Oppimateriaalin testaaminen etukäteen.

Oppitunnin läpikäymiseen kannattaa varata yksi 45 minuutin mittainen oppitunti. Mikäli aika on tiukilla, keskity osioihin 4.1 ja 4.3.

Avaa oppimateriaali

4.1. Neuvottelutaidot (15 min)

Tässä osiossa oppilaat pääsevät harjoittelemaan neuvottelutaitoja pareittain. Harjoituksen tavoitteena on, että oppilaat hahmottavat, miten he toimivat neuvottelutilanteessa ja mihin asioihin neuvottelutilanteissa kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota.

Anna oppilaiden valita itselleen pari. Anna pareille harjoitukseen aikaa 10 minuuttia ja kerro pareille väliaikoja, jotta he pysyvät annetussa ajassa. Ajan loppuessa, käykää yhdessä läpi, millaisia ratkaisuja oppilaat löysivät.

Alla erilaiset tavat, joilla neuvottelutilanteen on voinut ratkaista:

 • Y voitti ja X hävisi
 • X voitti ja Y hävisi
 • Molemmat osapuolet tekivät kompromissin
 • Molemmat osapuolet vetäytyivät/hävisivät
 • Osapuolet tekivät yhdessä töitä, löysivät ratkaisun ja voittivat konfliktin yhdessä (asettuivat konfliktin yläpuolelle). Konfliktinratkaisun tavoite on päästä mahdollisimman usein tilanteeseen, jossa kumpikin osapuoli voittaa.

Anna oppilaille vielä muutama minuutti aikaa miettiä heille oppimateriaalissa annettuja pohdintakysymyksiä pareittain.

Tämä tehtävä on lyhennelmä ahtisaaripaiva.fi:n neuvottelutaitoja kehittävästä tehtävästä.


4.2. Myynti- ja päätöksentekotaidot (5 min)

Tässä osiossa oppilaat tutustuvat myyntitaitohin ja -argumentteihin. Osiossa harjoiteltavat käsitteet ja argumentit auttavat oppilaita seuraavaksi laadittavan liiketoimintasuunitelman tekemisessä. Oppilaiden tehtävänä on tutustua käsitteisiin. Käsitteiden opettelun jälkeen oppilaat voivat siirtyä harjoittelemaan liiketoimintasuunnitelman laatimista.


4.3. Liiketoimintasuunnitelman laatiminen (15 min)

Tehtävään vastaamiseen käytetään vain yhtä laitetta tiimiä kohden.
Tästä tehtävästä tiimit saavat mainepisteitä.

 

Tässä osiossa tiimien tehtävänä on laatia johtoryhmänä yritykselleen liiketoimintasuunnitelma sekä pitää sen pohjalta luokassa ytimekäs myyntipuhe. Liiketoimintasuunnitelma sekä myyntipuhe laaditaan yritykselle, johon oppilaat ovat tutustuneet oppitunnilla 2. Liiketoimintasuunnitelma on yrityksen “käsikirja”, jossa avataan yrityksen liikeidea ja tavoite, pohditaan markkinatilannetta sekä markkinoilla kohdattavia kilpailijoita, tiimin vahvuuksia ja kehityskohteita.

Suunnitelman tavoitteena on auttaa tiimejä valmistautumaan pelipäivän eri vuorovaikutustilanteisiin ja tapahtumiin. Kysymyksen “Mitkä ovat tiiminne vahvuudet” vastauksissa on tarkoitus hyödyntää ensimmäisellä oppitunnilla pohdittuja vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita. Tästä kannattaa muistuttaa tiimejä.  Kahdessa viimeisessä kysymyksessä taas pohditaan tiimeistä riippumattomia mahdollisuuksia ja uhkia.

Jokainen tiimi suorittaa kysymyksiin vastaamisen yhdellä laitteella, jolloin tiimin suoritus saadaan tallennettua ja mainepisteet jaettua oikein. Kukin tiimi saa liiketoimintasuunnitelman teosta ja sen esittelystä automaattisesti 20 mainepistettä.

Liiketoimintasuunnitelman pohjalta pidettävien myyntipuheiden tulee olla selkeitä ja kuulijan kiinnostuksen herättäviä. Myyntipuheeseen tulee tiivistää se, miksi yritys kannattaa valita muiden joukosta ja miten yritys palvelee asiakkaiden tarpeita. Puheen voi esittää esimerkiksi koko tiimi tai osa sen jäsenistä. Hyvä myyntipuhe kestää maksimissaan pari minuuttia.


4.4. Päätöksentekotaidot (10 min)

Tässä osiossa oppilaat pääsevät päätöksentekotaitojaan. Osioon liittyvä harjoitus suoritetaan omissa tiimeissä. Harjoituksessa oppilaat pureutuvat erilaisiin myyntiargumentteihin eli myyntiperusteluihin ja harjoittelevat tekemään perustellun ostopäätöksen yhdessä tiimin kesken. Tiimin tehtävänä on neuvotella ja päättää yhdessä, kumman siivouspalvelun he kahdesta vaihtoehdosta valitsisivat omaan yritykseensä vertailemalla palveluntarjoajien tarjouspyyntöjä. Lopuksi tiimit kirjaavat ylös, mitkä myyntiargumentit vaikuttivat heidän päätökseensä.

Käykää lopussa vielä yhdessä läpi, millaisiin ratkaisuihin tiimit päätyivät. Jos tiimit ovat päätyneet eri ratkaisuihin, pyydä tiimejä perustelemaan toiselle tiimille, miksi he päätyivät omaan ratkaisuunsa.

Vinkit opettajalle

Neljännen oppitunnin jälkeen oppimiskokonaisuus jatkuu pelitilanteella Yrityskylä-oppimisympäristössä. Oppimateriaalin päävalikosta löytyvässä Pelitilanne Yrityskylässä -kohdassa on kuvattu lyhyesti pelipäivän idea ja sisältö. Oppilaat voivat tutustua tähän kohtaan esimerkiksi neljännen oppitunnin jälkeen tai kotona.

Vinkit opettajalle

Oppilaat saavat oppimateriaalin auki laitteillaan osoitteesta ylakoulu.yrityskyla.fi. Jokaisella luokalla on oppimateriaaliin oma salasanansa. Löydät luokkien salasanat Opeportaalin Oma sivulta kunkin luokan tiedoista.

Avaa oppimateriaali myös itsellesi oppituntia varten opettajan testisalasanalla. Oikean testisalasanan löydät tämän sivun alusta Oppimateriaalin käyttöoppaasta kohdasta Oppimateriaalin testaaminen etukäteen. Tällä oppitunnilla voidaan myös hyödyntää Duunikoutsi-sovellusta.

Oppitunnin läpikäymiseen kannattaa varata yksi 45 minuutin mittainen oppitunti.

Avaa oppimateriaali

5.1. Pelin lopputuloksen läpikäynti (15 min)

Tässä osiossa tiimit pääsevät tarkastelemaan oman pelitilanteensa lopputilannetta.

Löydät luokan lopputilanteen pelitilanteen jälkeen Oma Sivulta kohdasta “Käy läpi oppitunti 5”. Voit avata pelitilanteen esimerkiksi valkokankaalle yhteistä tarkastelua varten. Oppilaat näkevät lopputilanteen myös oppimateriaalista kohdasta 5.1 Pelin lopputuloksen läpikäynti. Huomioithan, että oppilaiden (ja opettajan) tulee kirjautua luokan salasanalla sisään oppimateriaaliin nähdäkseen lopputilanteen.

Lopputilanteesta löytyy pelin lopputulos ja jokaisen tiimin kirjanpitonäkymät. Tiimien on tarkoitus pohtia kokemustensa ja tiimin kirjanpidon avulla, mitkä ratkaisut ja asiat vaikuttivat pelin kulkuun ja lopputulokseen heidän kannaltaan.

Keskustelkaa luokan kanssa myös yleisesti tuntemuksista pelitilanteeseen liittyen. Olivatko neuvottelut oppilaiden mielestä jännittäviä? Mikä oli oppilaiden näkökulmasta mielenkiintoisinta pelitilanteessa? Mitä uutta oppilaat erityisesti oppivat?


5.2. Tavoitteiden täyttymisen ja tiimin työskentelyn arviointi (15 min)

Tämän osion harjoituksessa tiimit reflektoivat ja sanallistavat oppimaansa. Ensin oppilaat pohtivat itse asettamiensa tavoitteidensa täyttymistä, jonka jälkeen tiimit arvioivat vielä yhteistä työskentelyään oppimiskokonaisuuden aikana. Tämä reflektointi on oppimiskokonaisuuden osalta todella tärkeää, jotta oppilaat vielä tietoisesti käsittelevät oppimaansa. Duunikoutsin osion Itsetuntemus Haaste #13 auttaa oppilaita tunnistamaan Yrityskylässä oppimiaan taitoja.


5.3. Palautteen antaminen (15 min)

Yrityskylä kehittää toimintaansa oppilailta ja opettajilta saadun palautteen pohjalta. Palaute annetaan nimettömänä. Oppilaat löytävät suoran linkin oppilaiden palautekyselyyn oppimateriaalista. Linkki oppilaiden palautekyselyyn on myös varmuuden vuoksi tässä: zef.fi/s/edfc6ohe/

Voit myös itse vastata opettajien palautekyselyyn sillä välin, kun oppilaat vastaavat omaan palautekyselyynsä. Pääset siirtymään opettajien palautekyselyyn painamalla alapuolella olevaa näppäintä. Mikäli haluat vastata palautekyselyyn vasta myöhemmin, löydät palautekyselyn linkin myös Oma sivulta Anna palautetta -kohdasta. Toivomme, että jokainen Yrityskylä Yläkoulu -oppimiskokonaisuuden oppitunteja pitänyt opettaja vastaa palautekyselyyn.

Kiitos oppimiskokonaisuuteen osallistumisesta!